دانشجویی گرامی :رعایت پیشنیازی و همنیازی به عهده شما می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در مقاطع مختلف

 

دانشجوی گرامی درصورت وجود مشکل در برنامه درسي به کارشناس گروه مراجعه کنيد
دانشجوي گرامي در صورت فراموش نمودن رمز عبور به صورت حضوري به کارشناس گروه مراجعه نماييد.